reklama

Servis i održavanje laboratorijske opreme

Izrađujemo i ugrađujemo razne vrste elektronskih termo regulacija, tajmera, stalaka, nosača, držača ali i drugih uređaja (po dogovoru ili uzorku), razne prepravke, izmene i dorade na postojećim uređajima i aparatima.

Takođe se bavimo popravkom i servisiranjem:

 • sušara
 • peći za žarenje
 • centrifuga
 • termoregulacija
 • raznih sondi
 • vremenskih prekidača (tajmer)
 • destilatora
 • uparivača
 • vakum uparivača
 • vodenih i uljnih kupatila
 • aparata za spaljivanje uzoraka
 • vakum pumpi
 • vibratora
 • mešača
 • ultrazvučnih kada
 • mikrotalasnih peći
 • grejnih tela

Izdvajamo neke fotografije laboratorijske opreme koji su servisirani kod nas:

Vakum pumpa Aparat za digestivnu pripremu uzoraka Centrifuga Termoregulacija vodenog kupatila Tekator Višestepena vakum pumpa

REFERENCE

 • "Institut za tehnologiju i higijemu mesa" - Beograd
 • "Poljoprivredni fakultet" - Beograd-Zemun
 • "Tehnološki fakultet" - Novi Sad
 • "Institut za stočarstvo" - Beograd-Zemun
 • "Gradski zavod za zaštitu zdravlja" - Beograd
 • "Vodovod Niš" - Niš
 • "Tehnološki fakultet" - Beograd
 • "Institut za duvan" - Beograd
 • "Gradski zavod za zaštitu zdravlja" - Niš
 • "Prirodno matematički fakultet" - Beograd
 • "Institut za veterinarstvo" - Beograd-Zemun
 • "Galenika-fitofarmacija" - Beograd-Zemun
 • "Poljoprivredni fakultet" - Novi Sad
 • "Veterinarski fakultet" - Novi Sad
 • "Veterinarski fakultet" - Beograd